Była to jed­na z tych no­cy, w których nie ma nadziei na świt.

weheartit.com